17. Feb 2020

Preglej vse novice

Otvoritev Interpretacijskega centra kraške vegetacije na območju Botaničnega vrta Sežana

V petek, 31.1.2020 je v Botaničnem vrtu Sežana ob vili Mirasasso potekalo uradno odprtje Interpretacijskega centra kraške vegetacije, ki ga je Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, kot upravljavec vrta, uredilo v okviru projekta KRASn`KRŠ, sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020, ter projekta VČERAJ ZA JUTRI, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija prav tako iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Interpretacijski center kraške vegetacije, ki obiskovalcu odstira značilnosti podzemnega kraškega sveta, kraške pokrajine in njenega rastlinstva, predstavlja enega izmed štirih interpretacijskih centrov, ki bodo skupaj s svojimi poligoni v sami naravi, v okviru projekta KRASn`KRŠ, urejeni na območju novo nastale čezmejne slovensko-hrvaške destinacije (ostali trije centri bodo Naravoslovni center Škocjan 3 v Parku Škocjanske jame, Interpretacijska točka Kras in biotska raznovrstnost v Prirodoslovnem muzeju Rijeka ter Interpretacijski center »Stari toš u Punatu na otoku Krk).

Interpretacijski center kraške vegetacije je nastal kot rezultat dela celotnega partnerstva projekta KRASn`KRŠ, ki ga sestavljajo vodilni partner Znanstveno raziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti ter ostali partnerji projekta Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Javni zavod Park Škocjanske jame, Goodplace – Zavod trajnostnega turizma Ljubljana, Prirodoslovni muzej Rijeka, Občina Punat, Muze d.o.o., savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu ter pridruženi partnerji projekta Turistička zajednica Kvarnera, Slovenska turistična organizacija, Občina Sežana, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana ter Hrvatska udruga za interpretaciju baštine.

Na osnovi vsebinskih podlag, strokovno pripravljenih s strani partnerjev projekta KRASn`KRŠ z vodilnim partnerjem ZRC SAZU na čelu, je Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana poskrbelo za dokončno pripravo in prevod besedil, katere je skupaj z izbranimi fotografijami, grafičnimi podobami, ilustracijami ter animacijami v Interpretacijski center kraške vegetacije z občutkom do narave vnesla izbrana oblikovalka Jana Pečečnik.
K pripravi vsebin, ki so na ogled v samem centru so pomembno prispevali tudi:
– Nina Vojvoda in Jovana Đukič, ki sta pripravili grafične animacije na temo nastanka udornic, vrtač in spreminjanja kraške pokrajine,
Kulturno društvo Kalunca, ki je na lastno pobudo združilo klekljarice in klekljarje iz Slovenije, Hrvaške in Italije, kateri so izdelali skoraj 400 rujevih listkov, v centru razstavljenih v obliki rujevega grma,
– Srečko Rože, interpretator kulturne dediščine, ki je Komunalno stanovanjskemu podjetju dopustil izvesti edinstvene posnetke izvirnika statuta avstrijskega cesarskega reda železne krone in unikatnega izvirnika imenovanja Muzia Tommasinija v viteza avstrijskega cesarskega reda železne krone za zasluge v botaniki iz leta 1855, ki sta s pomočjo fotografije na steklu prikazana izključno v tem centru (originalna dokumenta sta last Srečka Rožeta in se hranita v Vojaškem muzeju Tabor Lokev),
– z brezplačno predajo fotografij Jamarsko društvo Sežana ter nekateri posamezniki – ga. Elvica Velikonja, ga. Alenka Mihorič, g. Branko Dolinar
– s prodajo fotografij Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Fotoklub Diana, g. Jošt Stergaršek, g. Blaž Vehovar ter g. Borut Lozej,
Studio Luca Agnani iz sosednje Italije, ki je izdelal 10 minutno grafično animacijo na temo spreminjanja kraške pokrajine v zadnjih 12 tisoč letih,
– ter vsi kraški mojstri, rokodelci, pridelovalci, katerih izdelki so prav tako dosegljivi v Interpretacijskem centru kraške vegetacije.

Številčno obiskana otvoritev samega centra, glasbeno obarvana s Kosovelovimi pesmimi glasbenice Nike Solce ter pozdravnimi besedami župana Občine Sežana – g. Davida Škabarja, predstavnice ZRC SAZU, vodilnega partnerja projekta KRASn`KRŠ, ge. Mateje Breg Valjavec, skrbnice projekta KRASn’KRŠ pri Službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ge. Tereze Černigoj, predstavnice Občine Sežana, vodilnega partnerja projekta VČERAJ ZA JUTRI, ge. Katje Fedrigo ter predstavnice Komunalno stanovanjskega podjetja d.d. Sežana je tako predstavljala pozdrav uspešnemu nadaljevanju plodovitega dela.

Uradnemu odprtju sežanskega centra odslej v kratkem sledijo še odprtja ostalih treh interpretacijskih centrov na območju novo nastale čezmejne destinacije med Slovenijo in Hrvaško, ki bodo skupaj s svojimi poligoni ter čezmejnimi kolesarskimi in pohodnimi potmi, prav tako trasiranimi v okviru projekta KRASn`KRŠ, pomembno prispevali k ohranjanju in valorizaciji dediščine ter razvoju trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini.

Interpretacijski center kraške vegetacije si v samem začetku njegovega delovanja lahko posamezniki oz. skupine do 10 oseb ogledajo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, skupine nad 10 oseb pa si center lahko ogledajo le s hišnim vodnikom, in sicer na osnovi vnaprejšnje najave tudi izven za zdaj določenega urnika.

Več informacij o Interpretacijskem centru kraške vegetacije je dosegljivih pod rubriko Ogled ICKV.