05. Avg 2021

Preglej vse novice

Projekt »Celovita obnova kamnitih in keramičnih elementov Botaničnega vrta Sežana ob vili Mirasasso«: ODOBREN

V historičnem slogu oblikovan Botanični vrt Sežana – Vrt ob vili Mirasasso je eden najpomembnejših objektov vrtno-arhitekturne tvornosti na območju Slovenskega primorja ter Slovenije nasploh. Poleg tega, da je razglašen za vrtno-arhitekturno, to je nepremično kulturno dediščino, se vrt grajen v stilu italijanskih meščanskih vrtov ponaša še s statusi naravne vrednote državnega pomena ter naravnega in kulturnega spomenika lokalnega pomena. Slednje nakazuje, da je Botanični vrt ob vili Mirasasso izjemna vrednota, ki tako v slovenskem kot tudi čezmejnem prostoru postaja čedalje bolj valorizirana, promovirana, prepoznana in obiskana kot svojstvena kulturna in naravna zakladnica.

V okviru celovitega upravljanja vrta se KSP d.d. Sežana, kot upravljavec vrta, in sicer ob soglasju Občine Sežana kot lastnice vrta, osredotoča tudi na pripravo, prijavo in izvajanje različnih nacionalnih in EU projektov, ki tako in drugače prispevajo k sanaciji, revitalizaciji, promociji in trajnostnemu trženju vrta.

Poleg dveh EU projektov, s katerima je bil urejen Interpretacijski center kraške vegetacije kot vsebinska nadgradnja vrta ter podlaga za njegovo celovito gospodarjenje, je KSP d.d. Sežana v začetku februarja 2021, v okviru razpisa Ministrstva za kulturo RS prijavilo tudi projekt z naslovom »Celovita obnova kamnite in keramične plastike (to je kamnitih in keramičnih elementov) Botaničnega vrta Sežana ob vili Mirasasso«, ki so bili v preteklosti predmet vandalizma in negativnih naravnih dejavnikov. Močno poškodovani ter mnogi skoraj docela uničeni elementi bodo s pomočjo projekta, ki je bil s strani Ministrstva za kulturo odobren maja 2021, povsem konservatorsko-restavratorsko obnovljeni.

Šestnajstim celovito obnovljenim elementom bo na ta način povrnjena estetska veljava, s ponovno postavitvijo v vrtu bodo ti elementi pomembno opozarjali na zgodovinski pomen tega prostora, hkrati pa bodo prispevali tudi k lepšemu izgledu in sporočilni vrednosti vrta kot izjemnega spomenika.

Ker so omenjeni elementi vrta nastajali in bili v vrtu postavljeni daleč v preteklosti, torej v času uporabe drugačnih materialov, metod, pristopov ter znanj in spretnosti, bo projekt pomembno prispeval tudi k ohranitvi omenjenih materialov in veščin, in sicer do tolikšne mere, da ne utonejo v pozabo.

Tako začrtan projekt, katerega vrednost znaša 18.019,40 € bo trajal 1 leto, kar pomeni, da bo celovito obnovljene kamnite in keramične elemente Botaničnega vrta Sežana ob vili Mirasasso možno občudovati od pomladi 2022 dalje. V ta namen bomo po zaključku projekta organizirali tudi brezplačno vodenje »Po poti kulturne dediščine vrta«, ki bo nadalje razvit v celovito zaključen produkt za ozaveščanje javnosti o pomenu sežanskega vrta kot neprecenljive kulturne in naravne vrednote. Vrednote, ki je Sežani, Krasu ter celotni Sloveniji nedvomno lahko v ponos, hkrati pa tudi v opozorilo, da je dediščina dragocena daritev, ki smo jo prejeli in zato tudi obveza, da jo kot daritev prenesemo dalje – ohranjeno, odeto v vso svojo lepoto in predvsem cenjeno.