31. Dec 2022

Preglej vse novice

Zaključek projekta Vrtovi Krasa

Projekt Vrtovi Krasa in njegovi rezultati

S koncem leta 2022 so se zaključile aktivnosti projekta Vrtovi Krasa – ohranjanje narave in krepitev zavesti o njenem pomenu, ki smo ga partnerji projekta leta 2020 prijavili na 3. javni poziv LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2020, financiranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

V času trajanja projekta od druge polovice leta 2021 do konca leta 2022 so vse v projektu izvedene aktivnosti slonele k uresničitvi skupnega cilja po ohranjanju obstoječih naravnih virov ter dvigu ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja preko Vrtov Krasa, kot pomembnih predstavnikov kulturne in naravne dediščine kraškega prostora. V ta namen smo se partnerji projekta zavezali k spodbujanju razvoja novih pristopov, za kar smo v okviru projekta zasledovali doseg inovativnih rezultatov za boljšo interpretacijo naravne in kulturne dediščine Krasa ter posledično ohranjanje narave in okolja, s pomočjo projekta pa želene učinke tudi dosegli.

V prvi projektni fazi so bili, poleg oblikovane celostne grafične podobe, vrtovi najprej vsebinsko nadgrajeni:

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso s steklenimi panoji velikega formata, ki nameščeni na degradiranih zidovih treh izbranih lokacij prikazujejo fotografije vrta iz leta 1900, katere skupaj z opisi obiskovalcem odstirajo zgodovino tega prostora na tradicionalen in hkrati inovativen način,

Pepin kraški vrt na Bunčetovi domačiji v Dutovljah z umestitvijo vrtne grede »Pepine sveže dobrote«, sodobno oblikovane ptičje krmilnice, označevalnih tablic za didaktično doživljanje kraške »gmajne« ter vklesanjem pastirskih igric na kamnito mizo, ki obiskovalce vrta involvirajo na povsem doživljajski način,

Ferrarijev vrt v Štanjelu s premičnimi slikovnimi tablicami za prikaz izvornih podob vrtne ureditve ter učinkovitejši prikaz pomena, ki ga je vrt nekoč imel na svojo neposredno okolico ter

Zeliščni vrt Domačije Belajevi v Kačičah z izvedbo stenskih zeliščnih ometov v zeliščni sobi skednja domačije, kateri so kot pilotni primer izdelani na osnovi v projektu izvedenih raziskav o tehnikah prekrivanja konstrukcijsko različnih površin z uporabo naravnih pigmentov, različnih tekstur in apna.

Tako nadgrajeni vrtovi so bili zlasti v 2. projektni fazi nato povezani še:

v skupni medpartnersko razviti produkt, ki obiskovalcem Krasa, lokalnemu prebivalstvu in drugim deležnikom, skozi posebna doživetja, omenjene vrtove odstira na povsem izkustveni način;

v skupnem ozaveščevalnem videu,

preko nadgrajenih spletnih strani,

oblikovane in natisnjene zgibanke ter

s pomočjo vsebinsko pestrih dogodkov, ki so se v vseh vrtovih odvijali v zgodnjem poletnem času 2022 (dogodek »Vonj po Krasu« v Botaničnem vrtu Sežana, »Zeliščni dan« na Pepinem kraškem vrtu v Dutovljah, dogodek »Rožni vrtovi« za lepše življenje v Vrtu Ville Fabiani v Kobdilju, dogodek »Kraški vrt« v Mladinskem domu v Ocizli) ter preko dogodkov, ki so bili konec junija 2022 na Zeliščnem vrtu Belajevi, decembra 2022 pa v Botaničnem vrtu Sežana organizirani tudi za ranljive skupine.

S pomočjo projekta so v medpartnersko mrežo vključeni »Vrtovi Krasa« vendar pridobili zasluženo veljavo, opozorili na svojo neprecenljivo vrednost ter nenazadnje, s spodbujanjem novih pristopov, opozorili na potrebo po ohranjanju narave, kulturne dediščine in okolja, s čimer smo partnerji projekta dosegli želene rezultate.

 

Projekt »Vrtovi Krasa – ohranjanje narave in krepitev zavesti o njenem pomenu« je financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, njegovi partnerji pa so Komunala Sežana d.d., kot vodilni parter ter Občina Sežana, Občina Komen, ORA Krasa in Brkinov d.o.o., Zavod Fabiani – Zavod za ohranitev in razvoj kulturne in naravne dediščine Domačije Fabiani v Kobdilju, Poslovni in organizacijski center Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p. ter Mladinski dom, Jana Jurič s.p..