Il Giardino

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso

Je vrt davnega časa, velikega bogastva in izjemne ljubezni. Dostojanstvene gospode, ki je cenila lepoto in njeno imenitnost, spoštovala red in urejenost. Ki je znala uživati blagor narave in razkošje stvaritev umetniških rok.

Zavarovana vrednota

Vrt ob vili Mirasasso ni mestni park. Je umetnost človeka, narave in časa. Zato je danes vrednota. Naravna z državnim pomenom, vrtno-arhitekturna dediščina ter naravni in kulturni spomenik lokalnega pomena. Je sežanska dolžnost, kraška znamenitost in državni ponos, vreden obzirnega občudovanja.
Včasih vrt zasebne narave je danes namenjen ljudem. Domačinom in obiskovalcem. Da pridejo in začutijo kar v mestnih parkih ni moč dojeti. Da spoznajo, razumejo in ohranijo. Naravo in kulturo, prepleteno v veličino drugačnega. V veličino, zgrajeno za velike stvari.

Poslanstvo in vizija

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso je last Občine Sežana. Njegov upravljavec je Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, čigar poslanstvo in zastavljena vizija sta:

»Vrt upravljati v smeri trajnostnega razvoja, kar pomeni ga ohranjati in varovati, hortikulturno plemenititi in infrastrukturno valorizirati do nivoja odličnosti, upoštevajoč Upravljavski načrt ter dodatne smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Krepiti ozaveščanje o naravnem in kulturnem pomenu vrta ter spodbujati njegovo prepoznavnost doma in na tujem. Krepiti izobraževalni in raziskovalni aspekt ter sodelovanja s sorodnimi in drugimi zanj pomembnimi organizacijami. Premišljeno pospeševati trajnostni turizem ter vanj vnašati skrbno izbrane vsebine, dogodke in prireditve butičnega pridiha, z namenom ohranjanja občutljivih naravnih in kulturnih elementov ter vzdrževanja ravni njegovega značaja in pomena«.